Polishundar

Termen ”polishund” är egentligen en slags paraplyterm som omfattar alla tjänstehundar som används av polisen i deras arbete. Inom gruppen polishundar finns en rad specialiserade hundar med den träning som krävs för att de ska klara sina specifika uppgifter inom flera olika användningsområden. Den vanligaste användningen för hundar inom polisens arbete är skyddshundar, som också kallas patrullhundar eller övervakningshundar. Dessa hundar används som skydd för sin förare vid patrullering och vid utryckningar. En annan grupp hundar inom den större gruppen polishundar är spårhundar och ID-hundar. De senare skiljer sig från de förstnämnda genom att de genomgår ytterligare ett test, där de måste kunna identifiera en specifik person i en grupp människor. Det finns också så kallade sökhundar, som är tränade för att hitta en specifik sak, snarare än en person. Det kan till exempel handla om bombhundar, narkotikahundar, likhundar eller brandhärdshundar. En särskild kategori polishundar, som är unika för Sverige och andra länder med fjäll, är fjällräddningshundar.NZ_Police_Dog

En polishund kan vara av vilken ras som helst, även blandras, men vissa raser är vanligare än andra, sannolikt på grund av att deras instinkter och natur gör att de lämpar sig bättre för den typen av arbete. Av de 400 polishundar som för närvarande finns i Sverige är till exempel 70 procent schäferhundar, och ungefär 20 procent belgiska vallhundar. Det förekommer dock även polishundar av raserna australian kelpie, borderterrier, boxer, rottweiler, cocker spaniel, dobermann, flatcoated retriever, hollandse hedershound, labrador retreiver och springer spaniel. Om du är en hundälskare som kan allt om dessa raser och fler, kan en möjlig affärsidé vara att skapa en app med sökbar information om alla hundraser. Om du vill lära dig mer om hur man gör en app, kan du gå in på Aquro.se.

För att en hund ska kunna bli en polishund måste den dels ha genomgått ett lämplighetstest, dels ha blivit godkända för de prov som är utformade efter den särskilda inriktningen som hunden prövas för. För skyddshundarna gäller till exempel att de måste klara ett tjänstbarhetsprov. Både hund och förare testas också årligen för att försäkra sig om att hundens förmåga inte har förändrats. Polishundar är vanligen färdigutbildade vid två års ålder, och arbetar vanligtvis tills de är tio år gamla, då de får gå i pension.