Ledarhundar

Det är inte alla här i livet som kan se livet med egna ögon, därför behövs ibland ledarhundar som kan visa vägen. En ledarhund blir den personens ögon och tilliten är enorm mellan människan och hunden. Det är extremt viktigt att hunden är lyhörd för hinder på vägen samt kan uppfatta när faror är på väg. Hunden ska även stanna vid trottoarkanter och gå över när föraren ger tillstånd. En ledarhund får aldrig störas av allmänheten när den är i arbete, till exempel ska du inte klappa en hund som har ett vit sele på sig eller låta din hund hälsa.

Hunden är förarens ögon

675px-SVVP_Klikatá,_vedení_nevidomého,_detailHunden lyder förarens kommandon som: rakt fram, höger, vänster, sök dörr m.m. Ledarhundarna är nämligen dressade till att kunna söka upp parkbänkar och även plocka upp saker som föraren tappar. Vid rastning är hunden vilken normal familjehund som helst, men det är viktigt för omgivningen att alltid fråga föraren innan du låter din hund hälsa på ledarhunden. De vanligaste raserna inom ledarhundar är labrador retriever och schäfer, ledarhundarna bär oftast ett vitt sele men finns även ett svart vitt sele där ordet ledarhund står på. ledarhundens viktiga roll är att se till att föraren tar sig fram säkert och tar sig till platserna där föraren ska. Under uppväxten för ledarhunden bor hunden först i ett fosterhem, därefter börjar utbildning inom grunddressyr som är klar när hunden är två år gammal. När grundutbildningen är klar går det över till att de behov som de synskadade behöver, till exempel att söka stolpar, parkbänkar och övriga nödvändigheter. Efter den extra utbildningen ska hunden göra ett slutprov och efter det tilldelas hunden en synskadad förare. När förare har tilldelats börjar hund och förare lära känna varandra genom en samträning, för att kunna hitta i området där föraren bor.

Hunden är människans bästa vän

En ledarhund spelar en oerhört stor och ledande roll i en synskadad persons liv. Inte bara visar den vägen utan blir även en trygghet samt en vän till föraren. Hunden är människans bästa vän sägs det och i det här sammanhanget visar hunden verkligen det, att ägna sitt liv åt att ge sin förare ett bättre liv. Att på bästa möjliga sätt visa vägen till saker och ting gör att föraren får en enklare vardag. Det blir ett fint samspel mellan hund och förare, självklart ses hunden även som en familjehund när den inte är i service. Hunden bär inte sele när den rastas utan rastas som vanliga hundar men som annan person ska du alltid fråga föraren först om din hund får hälsa på ledarhunden. Detta är för att det fortfarande ska vara en säkert för både hund och förare, genom att föraren vet vart hunden är och så ingen skada eller något händer.