Courthouse dogs

I USA finns det sedan år domstolshundar. På svenska passar kanske begreppet rättssalshundar bättre. I USA benämns de Courthouse dogs. De här hundarna förekommer vid flera domstolar, i olika delstater, i USA. Hundarna som genomgått specialträning just för just det här ändamålet ger både offer och vittnen emotionellt stöd i stressfyllda situationer. Situationer som är vanligt förekommande i en rättssal. Även förövare erbjuds stöd av en Courthouse dog.

 

Fördelar för alla
Erfarenhet från användandet av hundar i domstolsväsendets tjänst är bara positiva. Nu vet man att även domare, advokater, målsägandebiträden och andra personalgrupper vid domstolarna även de mår bra av hundarnas närvaro i rättssalar. Hundarna finns som ett stöd för alla som mer eller mindre dagligen arbetar med många gånger horribla konsekvenser av brott. Då dessa Courthouse dogs är närvarande reduceras spänningen hos samtliga i rättssalen. En känsla av normalitet infinner sig. Fördelarna gäller även vid förhör med personer som är av intresse för en brottsutredning och med misstänkta förövare. Särskilt då det gäller unga, omyndiga förövare, som inte har sina föräldrar närvarande kan en sådan här specialtränad hund verkligen göra skillnad. Då dessa förövare får möjlighet att klappan en hund på det här sättet slappnar de helt enkelt av och det är då tungans band släpper och det blir lättare att förhöra dem.

Woman with her dog tender scene

 

Hundförare
För en servicehund av det här slaget behövs det i regel en huvudansvarig för hunden och dess skötsel. Ur hundens perspektiv kommer den här personen att betraktas som dess ägare. Ofta är hundföraren en brottmålsadvokat eller forensisk intervjuare. Det är ju trots allt de yrkeskategorierna som hunden kommer att assistera i första hand. Ytterligare två hundförare bör utbildas för ändamålet. Två personer som hunden känner sig lika trygg med som den gör med den huvudansvarige. Vikarier helt enkelt för det fall den huvudansvarige av någon anledning inte kan ta hand om hunden.

 

Särskild träning
Courthouse dogs får specialträning som i regel är mer avancerad än den som förekommer för andra servicehundar.