Author Archives: lina

Polishundar

Termen ”polishund” är egentligen en slags paraplyterm som omfattar alla tjänstehundar som används av polisen i deras arbete. Inom gruppen polishundar finns en rad specialiserade hundar med den träning som krävs för att de ska klara sina specifika uppgifter inom flera olika användningsområden. Den vanligaste användningen för hundar inom polisens arbete är skyddshundar, som också kallas patrullhundar eller övervakningshundar. Dessa hundar används som skydd för sin förare vid patrullering och vid utryckningar. En annan grupp hundar inom den större gruppen